Nahrávam.../Loading...

Odstránenie brušného previsu

Pre koho je zákrok určený?

Najvhodnejší kandidát na abdominoplastiku je žena alebo muž, ktorý má relatívne dobrú postavu, ale je nespokojný s veľkým množstvom tuku a voľnou kožou brucha, pričom diéta alebo cvičenia nezaberajú.
Operačný zákrok dokáže čiastočne vyriešiť aj natiahnuté svaly a kožu u žien po tehotenstve.

Pre koho zákrok nie je vhodný?

V prípade, ak plánujete radikálne znížiť svoju hmotnosť – operáciu treba odložiť.

Ženy, ktoré plánujú v tehotenstvo by mali s operáciou počkať - počas operácie dochádza k spevneniu vertikálnych svalov a tie sa môžu počas tehotenstva rozostúpiť.

V prípade jaziev po predchádzajúcej brušnej operácii - jazvy sa môžu po abdominoplastike neobvykle zvýrazniť.

Predoperačná príprava

Pri úvodnej konzultácii plastický chirurg vyhodnotí Váš zdravotný stav, určí množstvo tuku v oblasti brucha a starostlivo zhodnotí tonus kože. S chirurgom sa tiež otvorene porozprávate o Vašich očakávaniach.
Pred operáciou je nutné kompletné predoperačné vyšetrenie, ktoré môžete absolvovať aj u nás.

Ak fajčíte, pred operáciou je potrebné prerušiť fajčenie na obdobie jedného až dvoch týždňov. Fajčenie je tiež potrebné vynechať aspoň dva týždne po operácii.

Dôležité je nevystavovať pokožku nadmernému slnku a vyhnúť sa prehnaným diétam. Oba tieto faktory môžu znížiť schopnosť hojenia.

Ak Vám pred operáciou vznikne opar alebo iná infekcia, operácia môže byť odložená.


Priebeh operácie

Kompletná abdominoplastika väčšinou trvá od dvoch do štyroch hodín v závislosti od rozsahu operácie. Parciálna abdominoplastika trvá hodinu až dve.

Vo väčšine prípadov rez siaha od jedného boku po druhý bok tesne nad pubickou oblasťou - nad genitálnym ochlpením. Druhý rez sa robí na uvoľnenie pupka od okolitého tkaniva. Pri parciálnej abdominoplastike je rez kratší a pupok nie je nutné posunúť. Nasleduje uvoľnenie kože od brušnej steny po rebrové oblúky a zdvihnutie kožného laloka, čím sa odkryjú vertikálne svaly brušnej steny. Svaly sa napnú vzájomným priblížením a zafixujú do novej polohy - zabezpečí sa priamejší tvar brušnej steny a zúži oblasť drieku. Kožný lalok sa natiahne smerom nadol a odstráni sa nadbytočná koža. Vytvorí sa nový otvor pre pupok, ktorý sa prišije na nové miesto. Na záver sa koža v mieste rezu zošije a prekryje sterilným krytím. Pooperačne môžu byť z brucha dočasne vyvedené drény, ktorých úlohou je odsávať nadbytok tekutín z operačného poľa.

Pri parciálnej abdominoplastike sa koža uvoľňuje len medzi miestom rezu a pupkom. Kožný lalok sa natiahne smerom nadol, nadbytok kože sa odstráni a lalok sa prišije späť.


Pooperačná starostlivosť

Po skončení operácie a následnom zobudení z celkovej anestézie klient zostáva počas najbližších 24 – 48 hodín na pozorovanie. Zdravotná sestra je klientovi kedykoľvek k dispozícii. Ukončuje sa podávanie infúznej a analgetickej liečby a sledujú sa všetky fyziologické funkcie.
Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz rany, ak boli použité drény, odstraňujú sa. Klient je podľa ordinácií lekára prepustený v doprovode do domáceho ošetrenia.

Pooperačné kontroly sú vykonávané po dohovore s operatérom. V súrnych prípadoch je kontrola vykonaná ihneď. Po 14-tich dňoch od operácie sa odstraňujú stehy. Počas tejto doby odporúčame práceneschopnosť klienta.

Niekoľko dní po operácii môže byť brucho opuchnuté a klient môže pociťovať bolesť. Bolesť sa zmierňuje liekmi. Aj keď sa niekoľko dní po operácii nebudete môcť vystrieť, chodiť by ste mali začať čo najskôr.
Po operácii vzniká trvalá jazva, ktorá v závislosti od rozsahu problému, ako aj rozsahu operácie, môže siahať od jedného boku, na bok druhý.


Rekonvalescencia

Rekonvalescencia môže trvať týždne až mesiace. Ak sa operácia uskutoční v čase, keď bol pacient v dobrej fyzickej kondícii a mal pevné brušné svaly, rekonvalescencia bude rýchlejšia.
Niektorí pacienti sa vrátia do práce po dvoch týždňoch, iným to trvá 3 až 4 týždne.

Ľahké brušné cvičenie po 2 až 4 týždňoch Vám pomôže k lepšiemu hojeniu – (dvíhanie nôh, robenie osmičiek so zdvihnutými nohami). Treba sa však vyhnúť nadmernému cvičeniu, kým sa necítite komfortne.

Jazvy budú určité obdobie po operácii viditeľné. V priebehu prvých 3 - 6 mesiacov - dokým zrejú, môže dôjsť dokonca aj k ich zhoršeniu.
Po 9 mesiacoch až roku jazvy vyblednú a stanú sa plochými.

Možné komplikácie

Ako každá operácia aj abdominoplastika je spojená s určitým rizikom. Pooperačné komplikácie ako sú infekcia a tvorba krvných zrazenín sú zriedkavé. Vyskytnúť sa však môžu. Ďalšiu operáciu si môže vyžiadať prípadné nedokonalé hojenie jazvy.

Fajčiari by mali prestať fajčiť, nakoľko fajčenie môže zvýšiť riziko vzniku komplikácií a predĺžiť hojenie pooperačnej rany.

Pre koho je zákrok určený?

Najvhodnejší kandidát na abdominoplastiku je žena alebo muž, ktorý má relatívne dobrú postavu, ale je nespokojný s veľkým množstvom tuku a voľnou kožou brucha, pričom diéta alebo cvičenia nezaberajú.
Operačný zákrok dokáže čiastočne vyriešiť aj natiahnuté svaly a kožu u žien po tehotenstve.

Pre koho zákrok nie je vhodný?

V prípade, ak plánujete radikálne znížiť svoju hmotnosť – operáciu treba odložiť.

Ženy, ktoré plánujú v tehotenstvo by mali s operáciou počkať - počas operácie dochádza k spevneniu vertikálnych svalov a tie sa môžu počas tehotenstva rozostúpiť.

V prípade jaziev po predchádzajúcej brušnej operácii - jazvy sa môžu po abdominoplastike neobvykle zvýrazniť.

Predoperačná príprava

Pri úvodnej konzultácii plastický chirurg vyhodnotí Váš zdravotný stav, určí množstvo tuku v oblasti brucha a starostlivo zhodnotí tonus kože. S chirurgom sa tiež otvorene porozprávate o Vašich očakávaniach.
Pred operáciou je nutné kompletné predoperačné vyšetrenie, ktoré môžete absolvovať aj u náš.

Ak fajčíte, pred operáciou je potrebné prerušiť fajčenie na obdobie jedného až dvoch týždňov. Fajčenie je tiež potrebné vynechať aspoň dva týždne po operácii.

Dôležité je nevystavovať pokožku nadmernému slnku a vyhnúť sa prehnaným diétam. Oba tieto faktory môžu znížiť schopnosť hojenia.

Ak Vám pred operáciou vznikne opar alebo iná infekcia, operácia môže byť odložená.


Priebeh operácie

Kompletná abdominoplastika väčšinou trvá od dvoch do štyroch hodín v závislosti od rozsahu operácie. Parciálna abdominoplastika trvá hodinu až dve.

Vo väčšine prípadov rez siaha od jedného boku po druhý bok tesne nad pubickou oblasťou - nad genitálnym ochlpením. Druhý rez sa robí na uvoľnenie pupka od okolitého tkaniva. Pri parciálnej abdominoplastike je rez kratší a pupok nie je nutné posunúť. Nasleduje uvoľnenie kože od brušnej steny po rebrové oblúky a zdvihnutie kožného laloka, čím sa odkryjú vertikálne svaly brušnej steny. Svaly sa napnú vzájomným priblížením a zafixujú do novej polohy - zabezpečí sa priamejší tvar brušnej steny a zúži oblasť drieku. Kožný lalok sa natiahne smerom nadol a odstráni sa nadbytočná koža. Vytvorí sa nový otvor pre pupok, ktorý sa prišije na nové miesto. Na záver sa koža v mieste rezu zošije a prekryje sterilným krytím. Pooperačne môžu byť z brucha dočasne vyvedené drény, ktorých úlohou je odsávať nadbytok tekutín z operačného poľa.

Pri parciálnej abdominoplastike sa koža uvoľňuje len medzi miestom rezu a pupkom. Kožný lalok sa natiahne smerom nadol, nadbytok kože sa odstráni a lalok sa prišije späť.


Pooperačná starostlivosť

Po skončení operácie a následnom zobudení z celkovej anestézie klient zostáva počas najbližších 24 – 48 hodín na pozorovanie. Zdravotná sestra je klientovi kedykoľvek k dispozícii. Ukončuje sa podávanie infúznej a analgetickej liečby a sledujú sa všetky fyziologické funkcie.
Na druhý deň po operácii je vykonaný preväz rany, ak boli použité drény, odstraňujú sa. Klient je podľa ordinácií lekára prepustený v doprovode do domáceho ošetrenia.

Pooperačné kontroly sú vykonávané po dohovore s operatérom. V súrnych prípadoch je kontrola vykonaná ihneď. Po 14-tich dňoch od operácie sa odstraňujú stehy. Počas tejto doby odporúčame práceneschopnosť klienta.

Niekoľko dní po operácii môže byť brucho opuchnuté a klient môže pociťovať bolesť. Bolesť sa zmierňuje liekmi. Aj keď sa niekoľko dní po operácii nebudete môcť vystrieť, chodiť by ste mali začať čo najskôr.
Po operácii vzniká trvalá jazva, ktorá v závislosti od rozsahu problému, ako aj rozsahu operácie, môže siahať od jedného boku, na bok druhý.


Rekonvalescencia

Rekonvalescencia môže trvať týždne až mesiace. Ak sa operácia uskutoční v čase, keď bol pacient v dobrej fyzickej kondícii a mal pevné brušné svaly, rekonvalescencia bude rýchlejšia.
Niektorí pacienti sa vrátia do práce po dvoch týždňoch, iným to trvá 3 až 4 týždne.

Ľahké brušné cvičenie po 2 až 4 týždňoch Vám pomôže k lepšiemu hojeniu – (dvíhanie nôh, robenie osmičiek so zdvihnutými nohami). Treba sa však vyhnúť nadmernému cvičeniu, kým sa necítite komfortne.

Jazvy budú určité obdobie po operácii viditeľné. V priebehu prvých 3 - 6 mesiacov - dokým zrejú, môže dôjsť dokonca aj k ich zhoršeniu.
Po 9 mesiacoch až roku jazvy vyblednú a stanú sa plochými.

Možné komplikácie

Ako každá operácia aj abdominoplastika je spojená s určitým rizikom. Pooperačné komplikácie ako sú infekcia a tvorba krvných zrazenín sú zriedkavé. Vyskytnúť sa však môžu. Ďalšiu operáciu si môže vyžiadať prípadné nedokonalé hojenie jazvy.

Fajčiari by mali prestať fajčiť, nakoľko fajčenie môže zvýšiť riziko vzniku komplikácií a predĺžiť hojenie pooperačnej rany.

©  2019 All Rights Reserved. Created: G66 s.r.o.